Üniversitemizin Uluslararası Yayın Sayısındaki Artış Devam Ediyor

Kategori : Akademik, Bilim - Etiketler : - Tarih : 28 Nisan 2017

Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden birisi de, Akademik Yayın Performansı olarak da adlandırılan, öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların sonucunda yayınladıkları, uluslararası bilimsel değeri yüksek makalelerin sayısıdır. Söz konusu bu performans değerleri belirlenirken, öğretim elemanlarının Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış olan makale sayıları dikkate alınmaktadır.

Üniversitemiz de bu hedefe yönelik olarak bilimsel gücü yüksek araştırmaların yapılabilmesi için gerekli evrensel ölçülerdeki çalışma ortamını sağlamak amacıyla öğretim elemanlarımıza her türlü fırsatı ve desteği vermek için çalışmalarına devam etmektedir. BAP Birimince son 5 yılda verilen yaklaşık 14.800.000 TL destek, bilişim ve kütüphane altyapısındaki gelişmeler ile sayısı her gün artan basılı ve elektronik yayın ve akademisyenlerin hizmetinde olan bilimsel veri tabanları, öğretim elemanlarının makale ve bildirilerinin İngilizce çevirilerine destek verilen Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi, referans testlerin uygulanabildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve altyapıları her gün daha da geliştirilen diğer laboratuvarlarımız, isteyen her araştırmacının, hatta öğrencilerimizin de bilimsel çalışmalar yapmak kaydıyla yurtdışına çıkışlarında örnek gösterilecek miktarda bütçe ve yaygınlıkta yapılan destekler ile bilimsel üretkenliği arttırmak için gereken uygun ortam oluşturulmuştur.

Bunun sonucunda da, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve atıfları listeleyen ve SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’e erişim sağlayan veritabanı olan Web of Science verilerine göre Üniversitemiz akademisyenlerince hazırlanan makale sayısı 2016 yılında da bir önceki yıla göre artmaya devam etmiştir. Grafikten de görülebileceği gibi 2006 yılında 10 yayın, 2010 yılında 123 yayın, ve 2012 yılında 196 yayın yapılmış ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,69 iken 2015 yılında 322 yayın yapılmış ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,82 olmuştur. 2016 yılında ise hem yapılan yayın sayısı, hem de öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı artmıştır. 2016 yılında Üniversitemiz Öğretim Üyeleri SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yayımlanan dergilerde 370 yayın yapmış ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,95 e yükselmiştir.

Her geçen gün artan yayın sayımız ile Üniversitemizin ülkemiz ve dünya sıralamalarındaki yeri, hiç şüphesiz daha da yukarı çıkacaktır.

Üniversitemizin uluslararası yayın sayısının artmasına ve uluslararası arenadaki başarısına katkı veren tüm öğretim elemanlarımızı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı üyelerini gönülden tebrik ediyoruz.

tablo