Üniversitemizin Ar-Ge Başarıları Artarak Devam Ediyor

Kategori : Akademik, Genel - Etiketler : - Tarih : 01 Haziran 2017

Öğretim elemanlarımız tarafından yazılmış olan kitap ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI gibi uluslararası atıf indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makale sayıları ile başta TÜBİTAK olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje, kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiri sayılarında 2016 yılında bir önceki yıla göre önemli oranda artışlar olmuştur.

2015 yılında Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 41 kitap yazılmış iken, 2016 yılında öğretim elemanlarımız tarafından 46 kitap yazılmış ve bu kitaplar farklı yayınevleri tarafından basılarak okuyucularıyla buluşmuştur. Aynı yıl içerisinde öğretim elemanlarımız tarafından 58 kitap bölümü de yazılmıştır.

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yazılan ve SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI gibi uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makale sayısı da bir önceki yıla göre artmıştır. Bu kapsamda uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanan Üniversitemiz adresli makale sayısı 2015 yılında 322 iken bu sayı 2016 yılında 370’e çıkmıştır.  Öğretim üyesi başına düşen uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısı da bir önceki yıl 0,82 iken 2016 yılında bu sayı 0,94’e yükselmiştir.

2016 yılında Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ve başta TÜBİTAK olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş olan proje sayısında da önemli artışlar olmuştur. Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 2015 yılında TÜBİTAK’a 82 proje müracaatında bulunulmuş iken bu sayı 2016 yılında % 20 oranında artmış ve 99’a çıkmıştır. Müracaat edilmiş olan projelerden 19 tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmış olan iki proje de uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir.

2016 yılında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci proje sayılarında da önemli artışlar olmuştur. Üniversitemizin bir önceki yıl Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı “2209 A” kapsamında TÜBİTAK tarafından 6 projesi desteklenmiş iken bu yıl Üniversitemiz çok büyük bir başarı göstermiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilerek desteklenen proje sayıyı % 350 artarak 21 projeye çıkmıştır. Bu sayı ile Üniversitemiz, tüm üniversiteler arasında öğrenci projesi en çok kabul edilen 3. üniversite oldu.

2015 yılında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje sayısında da önemli artışlar olmuştur. 2016 yılında öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmış olan 74 proje Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

Öğretim elemanlarımızın sempozyum, kongre gibi bilimsel faaliyetlere katılımlarında ve bildiri sunumlarında da önemli artışlar olmuştur. 2015 yılında 227 öğretim elemanımız yurt içinde düzenlenmiş olan sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel etkinliklere katılarak bildiri sunmuşken, 2016 yılında 264 öğretim elemanımız yurt içinde düzenlenmiş olan sempozyum ve kongre gibi bilimsel faaliyetlere katılarak bildiri sunmuştur. Yine 2015 yılında 87 öğretim elemanımız yurt dışındaki sempozyum ve kongre gibi etkinliklere katılarak bildiri sunmuşken, bu sayı 2016 yılında 109’a çıkmıştır. 2016 yılında öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde 373 bildiri sunarak Üniversitemizi temsil etmiştir.

Öğretim elemanlarımız tarafından yapılmış olan bu çalışmalar dolayısıyla Üniversitemiz 2016 yılında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi URAP Araştırma Laboratuvarının yapmış olduğu araştırmaya göre, akademik performans ve başarı açısından 2000 yılından sonra kurulan ve değerlendirmeye alınan 54 Üniversite arasında 4. sırada yer almıştır.

Yapmış oldukları bu çalışmalarla, Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma geliştirme alanlarında niteliğinin ve başarısının artmasına, kısacası nitelikli bir üniversite haline gelmesine katkıda bulunan öğretim elemanlarımızı kutlarız.