Üniversitemizde Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı Yapıldı

Kategori : Çalıştay - Etiketler : - Tarih : 21 Eylül 2017

Üniversitemiz ev sahipliğinde Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Sedimantoloji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı” Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde “Karasal Çökelme Sistemleri” temasıyla 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya Rize dışından 40 Öğretim Üyesi, 12 Doktora Öğrencisi, 6 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 62 katılımcı iştirak etti.

14-15 Eylül 2017 günleri devam eden  Çalıştay programında 7 oturum yapıldı. Bu oturumlarda 3’ü çağrılı olmak üzere 33 sözlü bildiri ve 10 adet poster bildiri sunuldu. SÇG-2017 kapsamında 5 adet jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu en iyi poster ödülü verildi.  Çalıştayın 1. Oturumunda özellikle buzul çökelleri, şekilleri ve yaşlandırılmalarına yönelik konular öne çıktı. 2. Oturumda bildiriler çoğunlukla sedimantasyon ve tektonik ilişkisi üzerine sunuldu. 3. Oturumda daha çok karasal karbonat çökelleri ve özellikleri üzerine yoğunlaşan bildiriler verildi. 4. Oturumda sedimanter kayaçların daha çok mikrofasiyes özelliklerini anlatan bildiriler sunuldu. 5. Oturumda ise daha çok göl çökelleri ve bu çökellerin sedimanter özellikleri vurgulandı. 6. ve 7. Oturumlar karma oturum şeklinde gerçekleşti.

16 Eylül 2017 Cuma günü SÇG-2017 nin arazi çalışması bölümü Naki AKÇAR önderliğinde İkizdere-Ovit Geçidinde gerçekleştirildi. Arazi çalışmasına toplam 49 kişi katıldı. Arazi çalışmasında buzul çökelleri ve özellikleri, buzul morfolojileri ve yaşlandırma teknikleri yerinde gözlenerek incelendi ve tartışmalar gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan konuklara 17 Eylül Pazar günü Rizemizin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Zilkale ve Ayder Yaylasına sosyal gezi düzenlendi.