Üniversitemizin Türkiye Ulusal Ajansına Sunmuş Olduğu Proje Kabul Edildi

Kategori : Akademik - Etiketler : - Tarih : 06 Ekim 2017

2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan 114 adet proje tekliflerinin değerlendirilme süreci sonucunda Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Personeli Uzm. Ozan SELCİK’in sunmuş olduğu “FALK: First Aid Language Kit for Migrants” (Göçmenler için İlk Yardım Dil Kiti) adlı proje 21 adet proje ile birlikte kabul edilerek 196.325,00 € hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversitemiz, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde kabul edilen proje teklifinde koordinatör kuruluş olarak,  Dış İlişkiler Ofisi Personeli Uzm. Ozan SELCİK ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ÖZSEVGEÇ de projede görevli olarak yer alacak. Projenin diğer ortakları ise Bulgaristan (KU TU EOOD), İspanya (IFES), İngiltere (The Little Wren), Çek Cumhuriyet (AKLUB Centrum), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (SYTHESIS) ve Hollanda’dan (In the City Project Management) 6 farklı kuruluş olacak.

Yirmi dört ay sürecek olan projede, 5 adet ulus ötesi toplantı (İngiltere, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, İspanya ve Türkiye) gerçekleştirilecek ve her ortak kendi ülkesinde çoğaltıcı etkinlikler düzenleyecek. Proje sonunda hazırlanacak olan dil kiti, Türkçe, İngilizce, Çekce, İspanyolca, Bulgarca, Yunanca, Flemenkçe, Farsça ve Arapça dillerini kapsayacak şekilde projeye özel internet sayfasında ücretsiz olarak yararlanıcıların kullanımına sunulacak.

Proje teklifi, göçmenlerin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için sağlıkla ilgili dil ve iletişim becerilerini kazandırmak suretiyle yenilikçi ve öğrenme merkezli bir öğrenme modülü geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin temel çıktısı olan “İlk Yardım Dil Kiti”, 7 ülkenin sağlık sistemiyle alakalı gerekli bilgileri göçmenlere sağlayıp, onların etkili ve yeterli sağlık hizmeti almasını hedefliyor.