“Hz. Peygamberi Anlamak, Ama Nasıl ?”

Kategori : Panel - Etiketler : - Tarih : 15 Nisan 2015

İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri tarafından Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Sadık Kemal Sandıkçı Konferans Salonunda; Hz. Peygamberi Anlamak, Ama Nasıl? konulu panel organize edildi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof Dr. Yavuz KÖKTAŞ, Prof. Dr. Hasan AYIK ve Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR panelist olarak katıldığı programda yürütücülüğü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ yaptı. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ açılış konuşmasında peygamberlik olgusunun İslam inançları açısından taşıdığı öneme temas ederek ifrat ve tefrit noktasına varacak aşırı tutumlara karşı dikkatli bir tutum takınılması gerektiğine dair önemli tespitlerde bulundu.

Panelde ilk söz alan Prof. Dr. AYIK, anlamanın felsefi temellerine dair bir mülahazadan sonra Hz. Peygamber’in anlaşılmasının ancak onun mesajının güncellenerek günümüze taşınmasıyla gerçekleştirilebileceğine aksi bir durumun anakronizme kapı aralayabileceğine temas etti.

İkinci panelist olan Yrd. Doç. Dr. SANCAR ise peygamberlik olgusunun İslam düşünce tarihinde en fazla araçsallaştırılan inanç konusu olduğunu ve bu durumun peygamberliğin ezoterik bir muhtevaya indirgenmesiyle gerçekleştiğini ve kitlelerin böylelikle etki altına alınabildiğini söyledi.

Son konuşmacı olan Prof. Dr. KÖKTAŞ ise modern dönemin hadis ve sünnet anlayışının oryantalizmin etkisi altında olduğunu vurgulayarak bu anlayışın ironik bir biçimde İslam dünyasındaki menkıbevi dini anlayışı ile benzerlikler gösterdiğini, iki grubun da sünnet anlayışının aynı illetle malul olduğunu böyle bir sapmanın ise en hafif tabirle metotsuzluk olarak isimlendirilebileceğini ifade etti.