İslam’ın Kurucu Nesli Sahabe Kimliği

Kategori : Genel, Konferans - Etiketler : - Tarih : 23 Mart 2016

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “İslam’ın Kurucu Nesli Sahabe Kimliği” isimli konferans, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI’nın sunumuyla 21 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Konferansta, İslam medeniyetinin altın nesli olan Sahabe’nin kimlik yapısının oluşması üzerinde durularak cahiliye dönemi şartları içerisinde yetişen bu insanların bilahare sahabe kimliğine nasıl büründükleri ortaya konuldu. Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI, bir dinin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için ilk neslin son derece önem taşıdığına dikkat çekerek son hak din olan İslam’ın kıyamete kadar devam edebilmesi için buna uygun insan profilinin oluşturulmasının da zaruri olması gerektiğini vurguladı. Yüce yaratıcının önce Peygamber’ini hazırlayarak sonra da Peygamber’e nasıl davranılması gerektiğini ayetlerle beyan ederek sahabenin Allah’ın muradına uygun bir kimliğe bürünmelerini sağladığını kaydeden Prof. Dr. SANDIKÇI: “Zahirde Sahabe’yi yetiştiren Peygamber olsa da her zaman arka planda Cenab-ı Hakk’ın olduğu ifade edilmiştir.” dedi.

Prof. Dr. SANDIKÇI, bu durumu Ahzab 33/21, Nur 24/62, Ali İmran 3/31 vs. ayetlerle ve hadislerden verdiği örneklerle değerlendirdi. “Vahyin ilk muhatabı olan bu insanların hadis rivayet ederken ne kadar hassas olabileceği, doğruluk sembolü olarak bize sunuldukları hususunda dikkat çekmektedir. Sahabe’nin kimliğini geliştirmeye yönelik bu uygulamalardan onların hata yapmaz, yanılmaz, unutmaz varlıklar olduğu; kutsanması, yüceltilmesi gerektiği gibi bir anlamın çıkarılmaması gerekiyor. Ancak, Allah’ın razı olduğu kişilerden müminlerin de razı olmaları beklenir, şahitlik ettiği kişilerin doğru sözlü olduğunu kabul etmek müminlere yakışır, Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu Müslüman olabilmek için Hz. Peygamber’den sonra Sahabe’nin inanç, düşünce ve ahlâk dünyasını görmek gerekir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI, Sahabe’nin rol model olma fonksiyonunu hiçbir Müslümanın gözden uzak tutmaması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Soru cevap bölümü ile sona eren konferansta Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan EFE tarafından Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI’ya  günün anısına şilt takdim edildi.