Üniversitemizde 3. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu Gerçekleştirildi

Kategori : Sempozyum - Etiketler : - Tarih : 29 Eylül 2016

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ad. tarafından Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Türk yoğun Bakım Derneği (TYBD) ve Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (GKDAYB) katılımları ile “3. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu” düzenlendi.

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezimizde gerçekleştirilen sempozyuma her üç derneğin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bölgemiz ve ülke genelinden yaklaşık yüz yirmi kişi ve sekiz endüstri temsilcisi kuruluş katıldı.

Sempozyumda “Diabetik Hastada Anestezi Yönetimi” teması ele alındı. Diabetik hastaların ameliyat öncesi dönemdeki hazırlığı, en çok etkilenen organların fonksiyonları ve bunlara bağlı olarak ameliyat riskinin belirlenmesi, ameliyat esnasında kan şekerinin uygun sınırlarda sürdürülmesi, günübirlik cerrahi işlemlerde anestezi uygulamaları, ameliyat sonrası ve yoğun bakımda takip edilen diabetik hastaların olası problemleri ve tedavi yöntemleri gibi konular üzerinde sunumlar ve konuşmalar yapıldı.

Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın akademik camiada tanıtımı ve layık olduğu konumda değerlendirilmesi bakımından çok önemsenen bu sempozyum bölgemizde yapılan tek geleneksel anestezi sempozyumu niteliğini taşıyor. Tıp Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndaki Öğretim Üyelerimizin yanı sıra bölgeden ve yurt genelinden hocaların katılımı ile yapılan bilimsel program tüm katılımcılar açısından yararlı oldu.