Rektörümüz Samsun’da Konferans Verdi

Kategori : Konferans - Etiketler : - Tarih : 03 Nisan 2017

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak Samsun’da okul müdürleri ve öğretmenlere “Nurettin Topçu ve Maarif Davamız” konulu konferans verdi.

Konuşmasına, Nurettin TOPÇU’nun Türkiye’de ahlâk alanında doktora yapan ilk kişi unvanına sahip olduğunu hatırlatarak başlayan ve ahlâk felsefesi hakkında kendisinin de çalışmaları olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, TOPÇU’nun Türkiye’nin Mâarif Davası isimli müstakil eserini kırk yıllık öğretmenlik hayatında edinmiş olduğu tecrübe ve sahip olduğu bilgi birikiminden hareketle yazarak bir eğitim metodu ve maarif davası ortaya koyduğunu belirtti.

 TOPÇU’nun, eğitimde insan unsuruna, bütün eski terbiye metotlarında olduğu gibi büyük önem verdiğini ifade eden Rektörümüz, “Ona göre Müslüman Türk’ün mektebi, maarif, metafizik ve ahlak prensiplerini Kur’an’dan alarak Anadolu insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen, insanlığın üç bin yıllık kültür ağacının asrımızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlak cihazı olacaktır.” diye konuştu.

Türkiye’deki eğitim durumu hakkındaki tespitlerinden hareketle TOPÇU’nun birtakım tenkitlerde bulunduğunu belirten Rektörümüz, “O, eğitimi düzeltmeyi beş kategoride ele almıştır: Birinci kategoride maneviyatçı bir eğitim anlayışı, ikinci kategoride okul, üçüncüsünde öğretmen, dördüncüsünde öğrenci ve beşincisinde de irade yer almaktadır.” dedi.

TOPÇU’nun, öğretmenlere verdiği öneme dikkat çeken Rektörümüz, “Ona göre toplumda en fazla hür olması gereken grup öğretmenlerdir. Hürriyet için en fazla çile çekmesi gerekenler de onlardır. Çünkü muallim mahkûm edilirse, onun şahsında milletin fikri ve irfanı mahkûm edilmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

Nurettin TOPÇU’nun, eğitimde eleştirdiği noktalara da değinen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, “Eğitimde taklitçiliği, yabancı dil eğitimini ve yabancı okullar konusunu eleştirir, yabancı mektebini, millet kültürüne sokulmuş bir hançer olarak görür, eğitimde sıkı devlet kontrolünü öğretmenleri alçaltıcı bir unsur olarak kabul eder.” diyerek konuşmasını tamamladı.

“İz Bırakan Eğitimciler” adı altındaki konferans Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.